Dušan Bitala s Pepou Balcarem rozjeli projekt Petrova cihelna