Začala spolupráce kapely JAKODOMA a Honzy Kouteckého