Pravidelné hraní v pražské Večerní škole


Díky mému dalšímu kamarádovi Honzovi Kouteckému a jeho pravidelnému nočnímu hraní v hospůdce s názvem Večerní škola, jsem začal postupně rozhýbávat prsty, které se ochotně začaly prohánět po hmatníku.

#photo